presentatie 2e editie Ieëpe va vreuger en noe

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst werd op zondag 26 januari jl. het nieuwe nummer: Ieëpe va vreuger en noe ten doop gehouden.

Voorzitter Léon Mertens van de heemkundevereniging Uit Ons Krijtland bood het eerste exemplaar aan mevrouw Tonny Vanderheijden Blezer aan. Ook mevrouw Anne van der Linden ontving uit handen van Léon een 1e exemplaar.

Haar viel deze eer te beurt omdat zij voorzitter is van de stichting “Ode aan Heimans”. Op 19 juli as. is het 100 jaar geleden dat geoloog, natuurkenner en onderwijzer, tijdens een geologische excursie in Geroldstein –op 53 jarige leeftijd- overleed. Heimans publiceerde in 1911 zijn boek “Uit Ons Krijtland”. Uiteindelijk zette hij daarmee Epen en haar omgeving toeristisch op de kaart.

In de loop van het jaar zal aan dit evenement door de stichting nog veel aandacht worden besteed.

Behalve voor het nieuwe boekwerk –dat aanwezige leden direct mee konden nemen- (bij niet aanwezige leden wordt het thuisbezorgd) was er ook veel belangstelling voor een fototentoonstelling en een uitstalling van “heemkunde”gebruiksvoorwerpen.

In de vitrinekasten van herberg Peerboom is door de HKV een (semi) permanent overzicht ingericht van zaken die in het verleden “dagelijkse kost” waren, maar nu tot “verzamelaarsobjecten” zijn verheven. “Mijnverleden” Devotie van de jaren ‘50” en “Gebruiksvoorwerpen uit het dagelijkse leven” zijn de onderwerpen waar een keuze voor gemaakt werd.