Jaarvergadering 2014 en lezing over Romeinen / Romeinse wegen

Op zondag 6 april aanstaande zal Heemkundevereniging “Uit Ons Krijtland” uit Epen haar jaarvergadering houden.
Deze zal plaatsvinden in herberg Peerboom, Wilhelminastraat 11 te Epen om 13.30 uur

Het bestuur zal de gebruikelijke verantwoording afleggen over het gevoerde verenigingsbeleid, waaronder de financiële gang van zaken.
Op het achterliggende jaar mag het bestuur met enige tevredenheid terugzien.
Het ledental liep op naar 80, er werden 2 periodieken uitgegeven, waarvoor inmiddels een 2e druk zal moeten worden opgedragen en er zijn volop plannen voor het jaar 2014.
Zo zal de vereniging haar steentje bijdragen aan “2014 Heimansjaar”.
Op 22 juli as. is het immers 100 jaar geleden dat Eli Heimans (schrijver van het boek uit Ons Krijtland”1911) overleed.
Van 19 tot en met 26 juli zal dit feit met allerlei activiteiten in Epen worden herdacht.

Eind 2014 staat periodiek nr. 3 gepland.

Na afloop van de jaarvergadering, om ca. 14.30 uur zal er lezing worden gehouden door mevrouw Dr. Karen Jeneson. Zij verhuisde 4 jaar geleden – vanwege haar studie- vanuit Amsterdam naar Schweiberg De lezing handelt over de inhoud van haar proefschrift: “De Romeinse wegen in Limburg” 

In deel twee van haar voordracht zal zij ook aandacht besteden aan de betekenis van de Romeinen voor onze omgeving.
Dat mevrouw Jeneson weet waarover zij spreekt moge –behalve haar promotie tot doctor in de archeologie- blijken uit het feit dat zij momenteel is aangesteld als conservator van het Thermen museum in Heerlen.

De lezing is voor iedereen –ook niet leden dus- vrij toegankelijk.
Een vrije gave wordt op prijs gesteld.