13 januari 2019 Presentatie Ieëpe van vreuger noe nr 5

In de achter ons liggende tijd zijn is de redactie druk bezig geweest met het schrijven van het periodiek nr. 5 Ieëpe van vreuger noe. De titel die het periodiek meekrijgt is: “Monumenten van Devotie”.

Op zondag 13 januari 2019 zal de presentatie daarvan plaats vinden. Dit zal gebeuren in herberg Peerboom om 14.00 uur. Wij nodigen u allen van harte daarvoor uit, niet alleen leden, ook collega-heemkundeverenigingen en belangstellenden zijn welkom.

Het periodiek beschrijft de geschiedenis van de kapellen van Terziet en Diependal. Ook zal een hoofdstuk gewijd zijn aan het Mariamonument op Eperheide, De geschiedenis van Epens oudste kapel: de Calvariekapel aan de Smidsberg wordt eveneens belicht. Dat Epen rijk is aan kruisen (74 stuks) zal u niet vreemd voorkomen. Wij vertellen u meer over veertien kruisen en tonen u –aan de hand van foto’s- de ontwikkelingen daarvan in de loop der jaren. Ook fotografeerden we veertien 14 beeldjes die door ons hele dorp gevels sieren.

Op de achterpagina van ons periodiek drukten we een plattegrond van ons dorp Epen. Er staat op aangeduid waar u de beschreven “monumenten” kunt vinden. U kunt er – bij wijze van spreken- een wandeling langs maken. Het boekje wordt –voor het eerst- gedrukt in full color en omvat 40 binnenpagina’s.
Omdat “devotie” het onderwerp is en kerstmis ten tijde van de presentatie nog maar kort achter ons ligt beginnen wij onze bijeenkomst met een terugblik op Kerst in het Geuldal. Zo kunnen wij u een filmpje van ca. 15 minuten laten zien van de eerste versie in 1993. Vervolgens zal een fotopresentatie volgen van de uitvoeringen van de jaren 2006, 2009, 2012, 2015 en ook de meest recente, die van 2018 passeert de revue.
Na de uitreiking van de eerste exemplaren aan een aantal gasten, worden de boekjes (gratis) uitgereikt aan de leden van onze vereniging. Voor niet leden en in de winkel zal het boekje € 5.50 gaan kosten (exclusief evt. verzendkosten).
Afsluitend zal Chris Willems zijn verhaal doen over de geschiedenis van kruisen in het algemeen en in het bijzonder ook nog iets over Epense kruisen vertellen.
Dat dit alles plaats vindt onder het genot van een kop koffie met Ieëper plats is voor onze leden niets nieuws.