Periodiek V: Ieëpe va vreuger en noe

Monumenten van devotie

Zondag 13 januari jl werd –onder grote belangstelling- het 5e periodiek Ieëpe va vreuger en noe gepresenteerd. De eerste exemplaren werden aangeboden aan Epenaren die meegewerkt hadden aan de totstandkoming van het periodiek.

In het bijzonder betrof het dan de schrijver van het hoofdstuk over het Mariamonument van Eperheide: gastredacteur Joos Beckers.
Ook de feitelijke eigenaren van de Genovakapel in Diependal en de Calvariekapel aan de Smidsberg werden, door het aanbieden van een eerste exemplaar, bedankt voor hun bijdrage. Mariet Holands-Rompen, die feitelijk opgroeide in de schaduw van de Mariakapel in Terziet, mocht op eenzelfde manier waardering krijgen voor haar bijdrage aan het hoofdstuk daarover.
Vervolgens werd afscheid genomen van mevrouw Addy Creusen, die sinds periodiek vier en vooral tijdens Markante Epenaren deel uit maakte van de redactie.
Als dank vielen haar applaus en een boeket bloemen ten deel.
Aan de feitelijke presentatie ging het kijken naar een videofilm en een fotoreportage over 25 jaar Kerst in het Geuldal ( 11 uitvoeringen) vooraf. De belangstelling daarvoor was groot
De  afsluiting van de dag werd verzorgd door “kruisenkenner” Chris Willems. Hij hield een presentatie over kruisen in het algemeen en in het bijzonder nog over een aantal Epense kruisen die in het periodiek vijf niet voor het voetlicht werden gebracht.
Het bestuur en de redactie mag met tevredenheid terugzien op een geslaagd stukje werk. De leden van de redactie mogen zich gaan opmaken voor periodiek nummer 6. Deze zal handelen over de ontwikkeling van het toerisme in ons dorp. U mag een bijzonder werkstuk verwachten over meer dan 100 jaar Epense geschiedenis.