Uit ons Krijtland

Stichting Heemkunde Epen

Uit ons Krijtland

Stichting Heemkunde Epen

Uit ons Krijtland

Stichting Heemkunde Epen

Uit ons Krijtland

Stichting Heemkunde Epen

Collecties

Dat heemkundeliefhebbers in eerste aanleg interesse in geschiedenis hebben, mag als bekend worden verondersteld. Dat dit in veel gevallen gepaard gaat met “verzamelwoede” eveneens. In de acht jaar dat onze vereniging bestaat zijn ons (gelukkig) heel wat voorwerpen aangeboden. Helaas moeten we ons, tot op dit moment, beperken tot “opslaan”

Bij herberg Peerboom mogen wij gebruik maken van een hotelkamer waar we alle zaken kunnen opslaan, in afwachting van “betere tijden” Met betere tijden bedoelen wij dat we de beschikking krijgen over een soort permanente tentoonstellingsruimte. Bij onze oosterburen zou men zoiets een Heimatsmuseum noemen.

In de aangehechte lijst kunt u zien over welke schriften en boeken we reeds beschikken. Dankzij de inspanning van twee van onze leden, die daar vele uren en vele weken aan gewerkt hebben, kunt u daar kennis van nemen. Helaas hebben we geen “uitleensysteem” en blijven de mogelijkheden daarmee zeer beperkt.

We hebben natuurlijk meer verzameld dan boeken en geschriften. Zo hebben wij het telraam van onze vroegere Lagere School. Menig Epenaar heeft met schuiven van de rode bolletjes, zijn of haar reken vaardigheden moeten aantonen. Van de Epense schilder Martin Clairfays hebben wij twee kruiswegstaties kunnen bemachtigen. Deze hingen tot de restauratie van onze kerk in 1972 aan de wand in onze kerk. In 1972 werden de veertien schilderijen van hfl. 100,= per stuk verkocht. Toen het huidige hotel Berg&Dal nog een pension was, was er ook een kapper in gehuisvest. Hij kon niet alleen goed met kam en schaar overweg, maar hij was ook verdienstelijk schilder. Zo schilderde hij pastoor Oberie. Wij kregen het schilderij van de hand van W. Janssen (1943) cadeau van een Epens ondernemer. Een portret van Jef Brauers, getekend door Paul Olfers, ontvingen we van zijn familie. Tijdens het schrijven van periodiek VI (monumenten van devotie) kregen wij van de vorige eigenaar de corpus aangeboden die heeft gehangen aan het kruis op de hoek van Heerstraat met de Witsebornsweg. Diverse albums met krantenknipsels, devotieprentjes, talrijke foto’s, een verenigingsvlag, zelfs antieke misgewaden behoren tot onze collectie. Wij dromen ervan om ooit deze collecties tentoon te kunnen stellen.

Maak uw collectie openbaar!

Wilt u ons helpen met informatie of mooi beeldmateriaal? Neem dan contact met ons op.