Heimans

Einde Stichting Ode aan Heimans

Per 15 januari 2019 is de stichting Ode aan Heimans opgehouden te bestaan. Wij kijken terug op een mooie herdenkingsweek in 2014 en vier herdenkingsdagen in 2015 t/m 2018. Wegens teruglopende inkomsten uit subsidies en stijgende kosten is het helaas niet meer haalbaar de herdenkingsdag ieder jaar op 22 juli te organiseren.

Wij hebben met stichting Heemkunde ‘Uit ons Krijtland’ Epen afgesproken dat zij te zijner tijd de organisatie van de Heimansdag zullen overnemen. Uiteraard verlenen wij daar waar nodig onze medewerking aan en blijven we hopen op financiële ondersteuning van de gemeente Gulpen/Wittem en de Rabobank.

Eli Heimans

Op 22 juli 1914 overleed natuuronderzoeker Eli Heimans tijdens een geologische excursie in het Duitse Gerolstein. Hij schreef in 1911 het boekje “Uit ons Krijtland” en zette daarmee Epen en omgeving op de kaart. Gezien zijn betekenis voor ons heuvelland en voor Epen in het bijzonder, is het idee ontstaan zijn sterfdag jaarlijks op 22 juli in en rond Epen te herdenken.

Heimansherdenkingsweek

Aanleiding
Op 22 juli 2014 was het 100 jaar geleden dat natuuronderzoeker
Eli Heimans overleed tijdens een geologische excursie in het Duitse Gerolstein.
Hij schreef in 1911 het boekje “Uit ons Krijtland” en zette daarmee Epen en omgeving op de kaart.
Gezien zijn betekenis voor ons heuvelland en voor Epen in het bijzonder,
is het idee ontstaan zijn honderdste sterfjaar van 19 t/m 27 juli 2014 in en rond Epen te herdenken.

Doel
Doel van de herdenkingsweek was om na meer dan een eeuw de kennis over het heuvellandschap, de natuur, de geologie, de flora en fauna opnieuw onder de aandacht te brengen van bewoners en bezoekers. Om weer heel veel mensen te enthousiasmeren voor de prachtige natuur van het Limburgse heuvelland. Om het Heimanserfgoed uit “Uit ons Krijtland” een nieuwe impuls te geven door educatief en recreatief op het gebied van flora, fauna en geologie een aantal activiteiten te organiseren en een aantal producten te ontwikkelen voor jong en oud, voor iedereen die er maar oren naar heeft.

Samenwerking
Initiatiefnemers Anne van der Linden en Erik Rietjens gingen in maart 2012 van start met de voorbereidingen van de 100-jarige herdenking op 22 juli 2014. Op een door hun georganiseerde kennismakingsbijeenkomst in juni 2013 werd een begin gemaakt met het activiteitenprogramma tijdens de herdenkingsweek. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, IKL, IVN, Limburgs Landschap, ARK, gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals, Heemkundevereniging Epen, Ondernemersvereniging Epen, basisschool Epen en hotel Ons Krijtland gaven acte de présence en zeiden hun medewerking toe. Ook de Heimans & Thijssestichting ondersteunde het initiatief van harte.

De organisatie van de Heimansherdenkingsweek werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Provincie Limburg en de Rabobank.

Eli Heimans (Zwolle, 28 februari 1861, Gerolstein, 22 juli 1914) was een Joods-Nederlandse onderwijzer en natuurbeschermer. Hij leverde samen met Jac. P. Thijsse een belangrijke bijdrage aan de popularisering van de natuurstudie en legde mede de basis voor de natuurbescherming in Nederland.

Filmpje

Henk Kroese van Omroep Krijtland heeft een erg mooi filmpje gemaakt waarin Eli Heimans de hoofdrol speelt.
Hopelijk maakt het mensen nieuwsgierig naar meer!

Interview Rosalie Sprooten

Rosalie Sprooten is een in Epen geboren schrijfster die weliswaar al jaren in Maastricht woont, maar de liefde, voor alles wat haar geboorteplaats aangaat, niet onder stoelen of banken steekt. Zo is het ook niet vreemd dat zij geïnteresseerd raakte in Eli Heimans, de man die Epen -met zijn boek Uit Ons Krijtland- toeristisch op de kaart zette.

Die interesse kreeg nog meer vorm toen Rosalie teksten van Heimans die eerder geplaatst waren in het tijdschrift De Amsterdammer en De levende natuur, ging samenvatten in een boekje. De naam die voor het boekje gekozen werd is door Heimans zelf in augustus 1903 opgeschreven: Waar zo makke koeien grazen, dat ook onze dames er in het geheel niet bang voor zijn. Bij het lezen van de teksten kwam zij tot de conclusie dat hij wel bij pension Janssens-Lemmens (het huidige hotel Geuldal) zijn vakanties doorgebracht moest hebben.

Omdat Rosalie ermee bekend was dat in die tijd mevrouw Truuj Bessems-Mordang bij het pension gewerkt had (evenals haar latere man Sjeng Bessems) trok zij de stoute schoenen aan, en besloot zij Truuj te vragen of zij zich de gast “Eli Heimans” kon herinneren. Zij maakte daarbij gebruik van een dicteerapparaatje. De opnames van dat gesprek zijn later aan onze heemkundevereniging beschikbaar gesteld. Wij kregen toestemming om deze te gebruiken in onze website. We laten u een gedeelte van die opname horen.   

Interview Rosalie Sprooten

met Uit Ons Krijtland