Inter-Nos

De naam “Onder Ons” dook voor het eerst in Epen op nadat op donderdag 16 juni 1938 (Sacramentsdag) in het Patronaat een vergadering was gehouden over het ontbreken van muzikale opluistering tijdens de processies. Het initiatief daartoe was genomen door kapelaan de Vreede. Aan het eind van de vergadering hadden zich 35 aspirant-leden aangemeld. Zij kozen een bestuur; Joseph Schlenter werd benoemd tot voorzitter, meester Hamers werd penningmeester. Ook de heren Piters, Bloemen en Vanderheijden gingen deel uitmaken van het bestuur. De heer Jo Knubben werd de eerste dirigent. 

Op 14 november werd de eerste Algemene Vergadering gehouden. De naam voor de nieuwe vereniging werd daarin besproken. Zou ”Eendracht maakt macht” een passende naam zijn? Na stemming werd uiteindelijk voor de naam: Inter-Nos gekozen. Deze naam zou later ook door andere verenigingen worden overgenomen, onder andere door de Epense ouderenvereniging.

In mars: eind jaren ’40

15 jarig bestaansfeest 1953