Kerst in het Geuldal

Zó werd iets nieuws geboren…….

In het jaar 1990 nam pastoor Jan Jansen deel aan de plaatselijke sprookjeswandeling, een evenement dat georganiseerd werd voor de schooljeugd. De rol die de pastoor kreeg toebedeeld was deze keer niet hoeder van zijn schapen, maar hoeder van varkens. Nóg een ongebruikelijke rol voor hem: avances maken aan een sprookjesprinses.  

Het grote succes van de laatste Boeren in het Geuldal uitvoering in 1988 in gedachte houdend evenals het grootse feest bij de gerestaureerde parochiekerk in 1992, kwam de pastoor op een nieuw idee: Als ik nou het kerstverhaal naar de mensen breng, en niet ga afwachten wanneer, en of, zij komen.

Na de zomer van 1993 werden zes verenigingen uitgenodigd om ideeën op tafel te leggen. Een zevende vereniging (schutterij St Paulus) werd toegevoegd. Het Kerstverhaal zou in eerste instantie twee maal in twee jaar (1993 en 1994) uitgevoerd worden. Het jaar 1995 zou een “pauzejaar” zijn. De laatste uitvoeringen zouden dan plaatsvinden in 1996 en 1997.

En zo geschiedde.

In het jaar 2000 begon het bij een aantal mensen te kriebelen, en men besloot om in dat jaar het spel opnieuw uit te voeren.   

De eerste vier uitvoeringen werden georganiseerd onder de vlag van: Comité Kerst in het Geuldal. Bij de start in 1993 was aan de deelnemende verenigingen een kasstorting gevraagd van Hfl. 350,= Na de (voorlopig) laatste uitvoering was dit bedrag aan de verenigingen terugbetaald.

Er werd in het jaar 2000 een Stichting opgericht die het verhaal van Kerst in het Geuldal “levend” zouden houden. De uitvoeringen zouden om de drie jaar plaatsvinden. Twee mannen en twee vrouwen tekenden voor de organisatie. In de jaren 2000, 2003, 2006, 2009 en 2012 werden inderdaad door deze groep “het levende kerstverhaal” ten tonele gevoerd. De grote inspanning van voorbereiding, organisatie en realisatie trok echter zo’n grote wissel op de organisatoren dat zij besloten hun inspanningen te staken.

Opnieuw kwam er een reactie vanuit de gemeenschap. Vier nieuwe mensen gingen de uitdaging aan en namen het initiatief voor voortzetting.

 

En zo geschiedde:

In de jaren 2015 en 2018 werd het evenement wederom gehouden. Het aantal van twaalf uitvoeringen werd daarmee bereikt. Als men rekent dat zo’n 300 vrijwilligers moeten worden gerekruteerd om alles “over de bühne” te krijgen dan kan men aan de mensen die getekend hebben voor de organisatie én de uitvoering zeggen “respect voor jullie inzet”.

Voor het jaar 2021 liggen alweer de plannen klaar. 

Onze Heemkundevereniging wenst de organisatoren én de deelnemers “weer veel succes”