Ons logo

Ons Logo
Het logo dat door onze vereniging werd gekozen, is gebaseerd op summiere beelden uit vroege, en recente periodes.
De Stichting Heemkunde Uit Ons Krijtland was nog pas zes dagen een feit toen medeoprichter Herman van de Berg een onderzoek deed naar de authenticiteit van een afbeelding die in het dorp Epen genoemd werd als “het wapen” van Epen.

Wij waren geattendeerd op een afbeelding die op de bühne van het Patronaat (gebouwd in 1934) aangebracht zou zijn. Deze zou bijna identiek zijn geweest met de afbeelding die nu boven de deur van hotel Geuldal is geschilderd. Het is mogelijk dat een daarop gelijkende afbeelding al eerder was gebruikt op de kroonlijst van het toenmalige hotel L. Janssens-Lemmens. Op een ansichtkaart uit  ca. 1914 is inderdaad iets te zien van “figuurtjes ”, het zijn in geen geval letters. Na de overname door de familie Colen (in 1924) zijn deze “figuurtjes ”duidelijk vervangen en is het woord Restaurant leesbaar. Navraag bij één van de recente mede-eigenaren wees uit dat schilder Jean Straat (broer van de eigenaressen gezusters Straat) het huidige logo heeft geschilderd. Mogelijk heeft hij dat gedaan door van onder oude verflagen, een eerdere afbeelding te reconstrueren.      


L.Janssen-Lemmens                familie Colen  ca. 1915                 huidig beeld Hotel Geuldal
1914

In geen geval kan schilder Straat het schild in het midden van de afbeelding gerestaureerd kunnen hebben uit een eerdere afbeelding.
Hoewel de meanderende Geul en bloemetjes al wel eerder gebruikt waren in toeristische afbeeldingen, dateert een exacte beschrijving van “het schild” uit 1978.
In dat jaar schrijft een heer Stoepman uit Amsterdam, aan de toenmalig voorzitter van de harmonie, dat hij een ontwerp had gemaakt van “het wapen van Epen, bestemd voor de uniformen van de harmonie. Zelf schrijft hij: omdat het geen officieel, doch een fantasiewapen is, heeft de vereniging voor Heraldiek geen bindend advies kunnen uitbrengen. Hij schrijft ook dat hij zich voor de uitvoering heeft laten adviseren door de heer Rein Westra een bekend tekenaar van wilde bloemen en planten. In het jaar 1995 heeft voorzitter van de heemkundevereniging Léon Mertens nog een brief ontvangen van de heer Westra waarin deze schrijft dat de de afgebeelde wilde planten de Krijtgentiaan (Duitse gentiaan, en niet de orchis) en het Zinkviooltje betreffen.   

           
een kopie van het origineel ontwerp voor harmonie Inter Nos uit 1978

Dit ontwerp heeft bij het latere logo van Stichting het Patronaat, hotel Geuldal en ook ons eigen logo als voorbeeld gestaan voor het schild. Alleen de ronde vorm is gewijzigd en er is een kroon aan toegevoegd.

Herman van de Berg schrijft daarover op 13 februari 2012:
In heraldische termen kan dit wapen beschreven worden als:
Een in drie delen doorsneden schild, randen in sabel (=zwart) ; gekroond met vijf fleurons in goud (=geel)
In het hoofd: 5 gentianen in zilver (=wit) op lazuur (=blauw)
Midden: twee golven in lazuur met randen in sabel op zilver (?);
Schildpunt: 4 zinkviooltjes in goud op sinopel (=groen)
Het schild wordt gehouden door twee schildhouders:twee in goud gekroonde en in keel (=rood) getongde leeuwen en profiel.
Herman eindigt met: hopelijk is hiermee één en ander beantwoord.

Dat er –zoals de heer Stoepman al eerder schreef: “andere tot souvenirs verwerkte uitvoeringen” in grote aantallen op de markt waren gekomen moge duidelijk zijn. Als heemkundevereniging zijn wij daar zeker in geïnteresseerd. Bezitters daarvan mogen met ons contact opnemen.

Er worden onderstaand nog twee voorbeelden getoond.  

een embleem in stof. Hotel Berg &Dal                      een verzilverd suikerschepje