Onze start

In de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw was er, onder andere door de heren Wim Creusen, Hub Blezer en Jef Brauers, een initiatief genomen om een heemkundevereniging op te richten. Het overlijden van de laatst genoemde in 1997 deed het initiatief verzanden.
Tijdens de verbouwing van het Patronaat in 2009 was er veelvuldig contact tussen Léon Mertens en de toenmalig wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem de heer Ruud Verhoeven. Deze had de toezegging gedaan dat, zodra de activiteiten voor het Patronaat beëindigd zouden zijn, hij zich zou inzetten om tot de oprichting van een heemkundevereniging te komen. En zo geschiedde in het jaar 2011. 

Op negen december 2011 werd er een oriënterende vergadering gehouden in het Patronaat. Bij de drie initiatiefnemers Wim Creusen, Herman van de Berg en Léon Mertens sloten, staande de vergadering, Harry Huijben en Eugene Dubois aan als bestuurslid. Binnen korte tijd waren er meer dan 20 aanmeldingen en dat aantal was de drempel om in aanmerking te komen voor subsidie.
In januari 2012 werd de eerste bestuursvergadering gehouden en werden er afspraken gemaakt voor de toekomst. Op drie februari 2012 passeerde bij notaris America de stichtingsakte. Op zestien september werd een presentatie aan het publiek gepland die werd geopend door burgemeester van den Tillaar. Herman van de Berg, Rosalie Sprooten en Chris Willems verzorgden een lezing. Er werden historische foto’s en films getoond. Ook een geluidsband met stemmen van drie oud Epenaren werd met plezier beluisterd. Deze eerste bijeenkomst was druk bezocht. 

Het aantal leden was toen al toegenomen tot meer dan vijftig terwijl tijdens de bijeenkomst zich nog eens acht nieuwe leden aanmeldden. In het eerste verenigingsjaar werden er negen bestuursvergaderingen gehouden, de oriënterende vergadering van negen december 2011 niet meegerekend. Er werd een redactie samengesteld die zou zorgen voor de uitgave van het eerste periodiek. De redactieleden waren Addy Creusen, Joop Burgers, Bart Ibelings, Herman van de Berg en namens het bestuur Léon Mertens. De presentatie van dit eerste periodiek werd gepland in het voorjaar 2013.    
Ondertussen werd door secretaris Eugene Dubois onder de domeinnaam “Uit Ons Krijtland nl” gewerkt aan een website.