Periodieken

Onze heemkundevereniging streeft er naar om drie keer per twee jaar een periodiek uit te brengen, iedere keer met een ander thema. Als een onderwerp heel veel interessante informatie oplevert verschijnt een periodiek in boekvorm. De meeste periodieken zijn nog verkrijgbaar. 

 

 

Periodiek 1
april 2013

Als afbeelding voor de omslag werd gekozen voor een gekleurd landkaartje dat als losse bijlage behoorde bij het boek Uit Ons Krijtland van Eli Heimans. Het boek verscheen in 1911. Kleurendruk moet in die jaren redelijk uniek zijn geweest. Heimans schreef erover dat het een geologische stafkaart was van Uhlenbroek. De weergegeven afstanden waren één uur gaans.
Voor het periodiek maakte het bestuur (voorlopige redactie) gebruik van eerder gepubliceerde teksten. Zo had Mathieu Sprooten al eerder geschreven voor Joonk Iëpe en Hoebèr Vluggen memoires waren door zijn dochter en kleindochter vastgelegd in een boekje. Ook de korte teksten van V.M (Vic Mordang) in de Omroeper waren vermaard geweest. Een voltreffer om te plaatsen was een nauwkeurig opgetekend verhaal van een gast die, tussen 1951 en 1986, alles wat zij van Epense mensen waarnam aan het papier toevertrouwde. De schrijfster was mevrouw C.C. Fetter uit Utrecht.
Liefst 15 hoofdstukken en stukjes werden in periodiek 1 beschreven. Prijs € 3,50.

Periodiek 2
Januari 2014

Ook voor deze uitgave werd teruggegrepen naar de verhalen en verhaaltjes van M.Sprooten, Hoebèr Vluggen en Vic Mordang. Joop Burgers beschreef de geschiedenis van de Epense voetbalclub(s) Rosalie Sprooten beschreef de in Epen geplaatste beeldhouwwerken van haar broer Marcel Sprooten.

“Gastredacteur” Carla Schlenter schreef over de geschiedenis van de familie Hamers: Eén familie 4 roepingen. Redactievoorzitter Herman van de Berg weidde  een hoofdstuk aan Heimans en Jongmans: Epen een geologisch paradijs. Er werden 2 pagina’s gevuld met Epense woorden die in vergetelheid dreigen te raken. Net als in het eerste periodiek werden vele historische afbeeldingen uit de ansichtkaarten verzameling van heemkunde voorzitter Léon Mertens gebruikt.  Prijs € 3,50

Periodiek 3
November 2014

Niet verwonderlijk dat -in het jaar dat Epen 70 jaar geleden bevrijd werd- dit feit werd aangegrepen om herinneringen daaraan op te tekenen van mensen die de bevrijding zelf hadden meegemaakt. Barbara Burgers Alleleijn deed haar verhaal: zij vertelde  daarin de belevenissen van haar verloofde Hub, hij was samen met enkele mannen uit de omgeving, te werk gesteld in Bochum.

Ook Felix Sprooten, Antje Ploemen- Noteborn, Catrien Wolters-Vluggen, Bertine Straat en Leonie Slenter deden hun ervaringen uit de doeken. Epenaar Jules Pinckaers had gedurende zijn tewerkstelling in Duitsland, tussen 13 juni en 19 juli 1943 een dagboek bijgehouden. Wij kregen toestemming om zijn verhaal te plaatsen.

Tenslotte mochten de leden van de redactie ook de herinneringen opschrijven van Sjef Schlenter (Terziet) Tonny Vanderheijden Blezer, Pierre Schneiders en Jef Schlenter deze laatste indertijd wonend op de Wolfskoel. Rosalie Sprooten schreef voor haar boek Bericht aan hare Majesteit het verhaal Epens Verzet, de arrestatie en de gevolgen daarvan voor kapelaan Hub Houben.

Het periodiek werd afgesloten met een authentieke lijst met namen van de evacués die vanuit Kerkrade in Epen werden ondergebracht

Het periodiek kost € 5,00

Periodiek 4
November 2015

Het verhaal van de Utrechtse mevrouw Fetter was in periodiek 3 niet opgenomen. In periodiek 4 werd weer gestart met het jaar 1962.In tien —  fotografisch weergegeven bladzijden- beschreef ze haar belevenissen tot het jaar 1984. Zij dateerde haar werk op 9 juli 1986.

Nóg een toerist die zijn herinneringen –maar dan meer in foto’s- liet vastleggen was familie van Heerikhuizen uit Heemstede. Er moeten nog veel meer foto’s van de verwoede amateur fotograaf in albums zijn bewaard gebleven. Er zijn een aantal daarvan in periodiek 4 geplaatst.

Illustrator Jan Broos, “tekende” voor de binnenpagina van nr. 4 Het is een kleurenplaat van de Plaat, de Dorphof en de Wolfskoel. De tekening is gemaakt in zogenaamd vogelperspectief. Jan woonde indertijd in het vakwerkhuis rechts (met de rode geraniums). Zijn levensverhaal werd ook opgetekend en is weergegeven in dit boekje.

Lid van de heemkundevereniging Max Berlijn heeft een passie voor vogels. Hij reist letterlijk de hele wereld over om zijn hobby te kunnen beleven. In periodiek 4 beschreef hij de vogels rond Epen. Opnieuw werd teruggegrepen naar teksten van Vic Mordang en Mathieu Sprooten. Ook werd een verhaal geplaatst over de geschiedenis van het Patronaat en een persoonlijk verhaal van Piet Bleser uit Diependal. Tijdens zijn leven was hij een befaamd mollenvanger.

Afgesloten werd met een geschiedkundig artikel van Bart Ibelings over Epen in de Franse tijd en lakennijverheid.

Het boekje kost € 3,50

In het jaar 2017 werd geen periodiek uitgegeven.

Door de redactie werd volop gewerkt aan een heus boek.

Het formaat was A4 met harde kaft en het omvatte 140 pagina’s.

In het boek werden in 17 hoofdstukken de levensverhalen en/of belevenissen beschreven van zo’n dertig Epenaren opgetekend.

1 G. Lowis, hoofdonderwijzer en bouwer van de (oude) school

2 Martin Clairfays, architect, kunstschilder, organist, directeur van de boerenleenbank

3 Familie Bessems: een ondernemende familie. Liefst 7 van de 12 kinderen kwamen               .  kwamen in zaken terecht

4 d’r Dampsjoester. behalve schoenhersteller, amateur geoloog en mede oprichter

Van de Mariakapel in Terziet.

5.bakkers Janssens het verhaal van Sjuf Janssens en zijn 2 zonen, zangers,

verhalenvertellers, jagers, maar ook bakkers.

 1. gezusters Lousberg. 3 Legendarische winkeliersters in koloniale waren.

7.Sjeng Knops. Kastelein van café Bergrust. Schavuitachtige streken, ijsverkoper en

kindervriend 1e klas.

 1. Sjef Brauers. Vanwege zijn veelzijdigheid door een journalist ooit toverbal

genoemd. Klarinettist, koorzanger, carnavallist, voorzitter van de VVV, de

de Woningvereniging, raadslid en zelfs wethouder.

 1. Hub Houben. Kapelaan in Epen. Het slachtoffer geworden van de Klap van

Wittem. Hij overleed in Ludwiglust (D) 17 dagen na de bevrijding.

 1. Victorine Vluggen-Noteborn. Veel bekender is ze onder de naam: ’t Tiet. Zij was

de nauwgezette bezorgster van de krant en diverse weekbladen. Tot haar 70e

ze actief. Aanvankelijk met de fiets later met de brommer.

 1. Hoebèr Vluggen. Politicus het bracht het zelfs tot wethouder. Bekend vanwege

zijn zorg voor de kruisen in Epen. Jarenlang beheerder van het patronaat.

verhalenschrijver.

 1. Jules Pinckaers. Vooral bekend geworden door zijn betrokkenheid bij kerkmuziek,

het gemengd koor, maar in het bijzonder de gregoriaanse muziek.

 1. Etienne Franssen. Muzikant in hart en nieren. Klarinettist, fagottist, schrijver van

veel Epense carnavalsslagers, oprichter van het Epens Trio en natuurlijk

lid van het gemengd koor. Van beroep: bakker

 1. Zus Ubaghs van de Voort. Hotellier, carnavallist én eerste vrouwelijke schutters-

koningin van Epen.

 1. Paul Groneschild. Kunstenaar, toneelregisseur, brandweerman, kastelein, prins

carnaval, aanjager van het burckbreane én bedenker van Boeren in het Geuldal.

 1. Mathieu Vluggen. Politicus, camping- en pensionhouder, voetbalvereniging,

Koorzanger, carnavallist én een bekend klusjesman.

 1. Joost Meijer. Zijn hoofdberoep was onderwijzer, schooldirecteur. Bekender werd hij

als koordirigent, technisch alleskunner en hotellier. Van alle markten thuis.

Het boek kostte € 15,= en was in 2 weken uitverkocht. Achteraf bleken er nog enkele exemplaren in voorraad te zijn bij Super Epen. Deze zijn inmiddels ook uitverkocht en blijft het afwachten tot een eventuele herdruk bij gelegenheid van Markante Epenaren II

Markante Epenaren
2017, boek 

In 2017 heeft de redactie volop gewerkt aan een boek over markante Epenaren. Het formaat werd A4 met harde kaft en het omvatte 140 pagina’s. In het boek werden in 17 hoofdstukken de levensverhalen en/of belevenissen beschreven van zo’n dertig Epenaren opgetekend.
G. Lowis: hoofdonderwijzer en bouwer van de (oude) school.
Martin Clairfays: architect, kunstschilder, organist, directeur van de boerenleenbank.
Familie Bessems: een ondernemende familie. Liefst 7 van de 12 kinderen kwamen in zaken terecht.
D’r Dampsjoester: behalve schoenhersteller, amateur geoloog en mede oprichter van de Mariakapel in Terziet.
Bakkers Janssens: het verhaal van Sjuf Janssens en zijn 2 zonen, zangers, verhalenvertellers, jagers, maar ook bakkers.
Gezusters Lousberg: 3 legendarische winkeliersters in koloniale waren.
Sjeng Knops: kastelein van café Bergrust. schavuitachtige streken, ijsverkoper en kindervriend 1e klas.
Sjef Brauers: vanwege zijn veelzijdigheid door een journalist ooit toverbal genoemd. Klarinettist, koorzanger, carnavallist, voorzitter van de VVV, de woningvereniging, raadslid en zelfs wethouder.
Hub Houben: kapelaan in Epen. Hij is het slachtoffer geworden van de Klap van Wittem. Hij overleed in Ludwiglust (D) 17 dagen na de bevrijding.
Victorine Vluggen-Noteborn: veel bekender is ze onder de naam ’t Tiet. Zij was de nauwgezette bezorgster van de krant en diverse weekbladen. Tot haar 70e was ze actief. Aanvankelijk met de fiets later met de brommer.
Hoebèr Vluggen: politicus die het bracht tot wethouder. Bekend vanwege zijn zorg voor de kruisen in Epen. Jarenlang beheerder van het patronaat en verhalenschrijver.
Jules Pinckaers: vooral bekend geworden door zijn betrokkenheid bij kerkmuziek,het gemengd koor, en in het bijzonder de gregoriaanse muziek.
Etienne Franssen: muzikant in hart en nieren. Klarinettist, fagottist, schrijver van veel Epense carnavalsslagers, oprichter van het Epens Trio en natuurlijk lid van het gemengd koor. Bakker van beroep.
Zus Ubaghs van de Voort: hotellier, carnavalist én eerste vrouwelijke schutterskoningin van Epen.
Paul Groneschild: kunstenaar, toneelregisseur, brandweerman, kastelein, prins carnaval, aanjager van het burckbreane én bedenker van Boeren in het Geuldal.
Mathieu Vluggen: politicus, camping- en pensionhouder, voetbalvereniging, koorzanger, carnavalist én een bekend klusjesman.
Joost Meijer: zijn hoofdberoep was onderwijzer, schooldirecteur. Bekender werd hij als koordirigent, technisch alleskunner en hotellier. Van alle markten thuis.
Het boek kostte € 15,= en was in 2 weken uitverkocht. Het is nu wachten tot een eventuele herdruk bij gelegenheid van Markante Epenaren II.

Periodiek 5
December 2018

Door de redactie is meermaals de naam gebruikt ”monumenten van devotie” het verwijst naar de inhoud van de geplaatste hoofdstukken. Achtereenvolgens wordt de geschiedenis beschreven van de Mariakapel in Terziet en die van de Genovevakapel in Diependal. Ook die van Epense oudste kapel: de Calvariekapel aan de Smidsberg.

Gastredacteur Joos Beckers tekende voor het complete verhaal over het Mariamonument van Eperheide.

In een fotovergelijking wordt de geschiedenis getoond van 14 (van de 74) kruisen die Epen rijk is. Door foto’s langs elkaar te leggen van soms wel 60 jaar geleden is de ontwikkeling (soms achteruitgang) waar te nemen. Kruisenkenner Chris Willems is veelal geraadpleegd om feiten daarover boven water te krijgen.

Op de website: veldkruus.nl stond ook nog vermeld dat er 14 beeldjes aan gevels zouden zijn geplaatst. Onze fotograaf legde deze allemaal vast en deze zijn geplaatst.  De achterpagina bestaat uit een landkaart waarop alle “monumentjes” zijn ingetekend. Het nodigt uit tot het maken van een wandeling

Periodiek 5 werd voor het eerst gedrukt in full color. Het omvat 40 binnenpagina’s.

De prijs is € 5,50

Alle boekjes zijn nog verkrijgbaar bij:

Super Epen, Wilhelminastraat 15 Epen en de Kloosterboekwinkel in Wittem.

Periodiek bestellen

14 + 12 =