Toponiemen

Lei Rompen werd geboren in het huidige pand Terzieterweg 28 op de hoek van de Terzieterweg en de Morgensweg. Na zijn huwelijk met Leentje Küsters bleef hij in het ouderlijk huis wonen.

Pas in 1972 verhuisden zij naar het centrum van het dorp: Wilhelminastraat nr.4

In een schrift noteerde hij op 10 pagina’s benamingen van plekken, gatsen, paden, veldwegen etc. Tegenwoordig noemen we dat toponiemen.

Als er lezers zijn die denken ontbrekende plekken te kunnen aanduiden, dan zouden wij het op prijs stellen als u ons dat  via het contact formulier zou willen doen toekomen

We hanteren de letterlijke schrijfwijze van Lei.

Oppene Buchel                    –weiland dwars gelegen op de kapel van Diependal, in het        verlengde van de woonhuizen 6 en 8

Witseboan                            –Zijweg van de Heerstraat, richting schutterswei

Aartsberg                              –bergop tussen het Beèkske en de Wolfskoel

Stommesberg                      –doorgaande weg vanaf Terziet richting centrum

A gene Knip                         –Gulperweg (Knipse Boys)

A gen Baan bij der Frits     –huisje aan de bosrand Schweiberg

I genne Bennet                    –langs de Geul richting Volmolen (voetbalveld)

Opgen Heugde

I gen Zegel                           –verlengde van de Kapl. Houbenstraat, richting de Lieën

Paulus boan                         –Kapl Houbenstraat v.h. Bronbergerweg

Opene Kletschberg             –Berghoeve

Igen Meuschaag (mussen)

Igen lege bul                        -op Eperheide, laatste huis. Voormalig café

Igen Hoxkoel                        –kalkgroeve in het bovenste bos, recent ontgraven.

Igen Botkoel                         –Julianastraat ter hoogte van de Pannekoek, vroeger Wenders

Open Spelthof                      –Julianastraat, vroeger Belleflamme. Nu appartementen

I gene Procendeur              –richting Helberg, direct links.

Opene Stee

Oppe Bergske                      –Wilhelminastraat,    naast Eschveld

Igen Vauwer

Igen Vaat                              -ook wel à Hermkes genoemd. Dwars op de Wilhelminastraat

Oppene Gruttenef

Klienets huuske                   –Terzieterweg nr. 9

Oppene Schever                 –Kuttingerweg, bergop vanaf Terzieterweg links  

Oppene Breijeboan             –Kuttingerweg, bei de afslag naar de grens

Oppen Heugstroat              Kuttingerweg

Igen Pöttekramp                  –ook wel Poetekramp geschreven. Kuttingen, familie Brauers

Agen Eek                             –Hoeve de Eik, ’t Veld 2

Age Veld                               –bij de grensovergang naar Sippenaeken

Hagelsteen bosje

Meurgensweg                      –vanaf hoek Terziet richting Diependal

Beukenbeusch

Hergotsbeuk                         –bij Grenspaal 13 in het Bovenste bos.

Gulkensbeuske

Rizelstieng                            –boven in Terziet, tegen de bosrand

Mergelskoel                          –boven in Terziet, rechts in het bos

Igene Brook

Oppe Boender

Rowetsterbeuske                –boven landgoed Alleleijn

Igen Keel                              -Bovenste Bos, vanuit Diependal hoek langs de bosrand.

Pruimewetje                         –wei van G Cerfonteijn aan het bos

Rore (of Roze?) a Aubel

Wieerwee

Wieerberg

Schuurveld                           -wei in Diependal, 1e wei links Herresweg.

Hagelstein landje

Klienets landje                     –nabij Klienets huuske? Terzieterweg 9

Herresweg                            –Diependal naar het bos

Burgesweg                           –weg in het bos, eindigt op de Herresweg

Kleen Kölle                           –Terzieterweg 15

Igen Gats                              –pad langs de camping Terziet en de Vink

I gen Vink                             –Terzieterweg 11, naast het kapeltje

Vreusjebaon                         –Diependal, achter nr.

I gen Oetstiek                      –veldweg nabij Inkelshoes, zijweg van de Diependalsweg

Oppen Kobbekoel

I gen Plaat                            –Terzieterweg 6 t/m 10

Oppen Wofskoel                  –Terzieterweg 3 en 5 tegenover Dorphof

Age Beske                            (Beekske)     –Hoek Terzieterweg/Terpoorterweg

Plaat wei                               –achter de voormalige Plaatschuur, nu nr. 6A

Agen Vogelstang

Ige Maar

A gen Pomp

Oppene snelle wink            –Julianastraat van der Linden vroeger ook zagerij Mordang

Op Winberich                       –Gene zijde, wordt nu gerestaureerd

In het gemingke

Klinge Zegel

Groete Zegel

Annekes huis                       –weiland onder Emile Franssen in Terziet

Oppe Roosboes

Iggen Helberet                     –Helberg, zijweg van de Terzieterweg

Kirkeweitje

Beuzelerbusj                        -nabij Beusdal

Terzieterbaach                     -Terziet, ook wel Reziet genoemd

Oppene Murges                   –huis aan de Morgensweg (afgebrand)

Oppene Predigstool

Oppen Roemel                    –bij Loop, hoek Molenweg

A gen Smid                           –hotel de Smidse

Oppen Eschveld                  –tussen Stommesberg en ‘t Bergske

I gen Mezel

Oppe Smidsberg                 –boerderij Smidsberg/Loocoul (Muizennest)

Tergraater beuske               –achter Tergraat, richting Kuttingen

I gen Slik                               –boven aan de Roodweg

Oppen Tinnef                       –achter hotel de Kroon  Tiendhof

I gen Hoei

Heimansgroeve                   –nabij Cottessen en Bervèsj

Schaopsbrug                                   –brug nabij Vernelsberg, oude versie

I gen Peisj                             –pad vanaf de Geul naar Camerig

Bervèsch                               –voormalig kampeerboerderij Knops

I gen Steeregats

Oppen Linn                           –de Lieën, voorbij de Zegel

Beuzelder wetje                   –Beusdal

Bei d’r Koone agge Veld