Zij Actief afdeling Epen

Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaansfeest van deze vereniging, in het jaar 2002, gingen twee leden van het feestcomité op bezoek bij twee dames die tot de oprichters gerekend konden worden. Het betrof Josephine Brauers en Keetje Mullenberg Pleyers.

Het gesprek begon natuurlijk al over de naam. Ten tijde van de oprichting heette de vereniging namelijk “Boerinnen Bond”. Er had feitelijk al vóór de oorlog een Boerinnenbond bestaan, deze was toen een onderdeel van de Boerenbond, de huidige LLTB.

Doordat tijdens de oorlog alle bijeenkomsten verboden waren, raakte de vereniging “slapend”.

Er is een foto bekend uit het jaar 1945 waarop een twintigtal vrouwen staat afgebeeld. Toch zou het nog tot het jaar 1952 duren voordat het tot een heroprichting van de vereniging kwam. De initiatieven daartoe kwamen weer vanuit de Boerenbond. Er werden cursussen gegeven die in het dagelijkse leven te maken hadden met het werk van de boerinnen, zoals een slacht- en een bakcursus. Omdat de vrouwen financieel afhankelijk waren van “een paar notabele heren” hadden zijzelf nauwelijks inspraak. Uiteindelijk leidde dat tot een verzelfstandiging van de dames en gingen zij voor eigen financiën zorgen. Een bescheiden vorm van emancipatie werd een feit. Epen bleek al vroeg vooruitstrevend en vernieuwend bezig te zijn. Er werden spraakmakende avonden georganiseerd: een lezing over “wereldreizen, twee mannen hielden een lezing over homoseksualiteit en zelfs een voorlichtingsavond door de NVSH over geboorteregeling.

In 1965 werd er een naamswijziging doorgevoerd: Boerinnenbond werd LVB (Limburgse Vrouwenbeweging). Ook niet-agrarische vrouwen mochten vanaf dat moment lid worden.

Keetje Mullenberg was gedurende 46 jaar secretaris van de vereniging. Zij vertelde dat ze slapeloze nachten had gehad toen zij voor het eerst een begroting bij de gemeente moest indienen in verband met de subsidie. Genotuleerd werd er weinig in die tijd, het samenzijn in een ongedwongen sfeer en een goed programma vond men belangrijker.

Ten tijde van het jubileumfeest (1952) vond er nog eens een naamswijziging plaats: LVB werd Zij Actief. De twee dames besloten hun verhaal met de wens dat de grootste vereniging van Epen in die tijd, zou blijven zoals die toen was: vriendschappelijk, ongedwongen, eigenzinnig, gezellig en geestverruimend! 

Naaicursus in Hillehagen Mechelen.                         

Foto’s  Tonny VanderheijdenBlezer